ad222
วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ข่าวด่วน

16 องค์กรสวนยางภาคใต้เสนอทางออกแก้วิกฤติยางยั่งยืน

On November 21, 2017
สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดภาคใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 16 สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดภาคใต้ นำโดยนายสุนทร รักษ์วงษ์ เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐฐมนตรี ผ่านศูนย์รับร้องเรียนประชาชนทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาวิกฤติยางพารา ไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการให้การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.แก้ไขประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ให้เกษตรเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางได้ รวมถึงจัดสวัสดิการให้เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยางในรูปแบบสังคมสวัสดิการ ให้การยางจ่ายเงินคนกรีดยาง รายละ 3,000 บาท เพื่อเยียวยาและช่วยเหลือในช่วงที่ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

นอกจากนี้ ยังขอให้แก้ไขระเบียบให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถปลูกพืชเชิงเดี่ยวร่วมกับยางเพื่อทำเกษตรผสมผสาน โดยให้การยางจ่ายค่าชดเชยสำหรับสวนยางที่เปิดกรีดแล้ว ขึ้นอยู่กับอายุของต้นยาง

พร้อมกันนี้ทางสมาคม ยังเรียกร้องนายกรัฐมนตรี ร่วมพูดคุยหาทางออกร่วมกันกับเกษตรกรชาวสวนยางระหว่างลงพื้นที่ ประชุม ครม.สัญจรนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่ 27-28 พ.ย. นี้ด้วย


You must be logged in to post a comment Login