ad222
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

กทม.เตรียมรับมือน้ำท่วมฝนตกหนัก12-14 ต.ค.

On October 12, 2017
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักการระบายน้ำเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกทั้งระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมไว้แล้ว โดยในช่วงก่อนเข้าฤดูฝนได้ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และขุดลอกคูคลองทั้งหมด รวมทั้งจัดเก็บผักตบชวา เปิดทางน้ำไหลในคลองต่างๆ ซ่อมบำรุงประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ และบ่อสูบน้ำ จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และหน่วยเบสท์ เพื่อสนับสนุนการทำงานด้วย

สำหรับสถานการณ์น้ำหนุนในเดือน ต.ค. น้ำจะขึ้นสูงสุดในช่วงวันที่ 17-18 ต.ค. 2560 ที่ระดับ +1.15 ม.รทก. ซึ่งอยู่ในระดับที่แนวคันกั้นน้ำเจ้าพระยาสามารถรองรับได้ แต่จากสภาพภูมิอากาศปัจจุบันพบว่า ช่วงระหว่างวันที่ 12-14 ต.ค. 2560 จะมีฝนตกต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ กทม. ทางกรุงเทพมหานครจะประชุมร่วมกับกรมชลประทานเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบต่อไป


You must be logged in to post a comment Login