ad222
วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

สนช.พิจารณากระทู้ถามนายกฯกรณีแก้ขสมก.ขาดทุน

On October 12, 2017
นายพรเพชร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมช่วงเช้าวันนี้โดยมีวาระพิจารณากระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) โดยมีพันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้ตั้งคำถาม และมีวาระพิจารณาร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 และ 3 ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….


You must be logged in to post a comment Login