ad222
วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

‘ฉัตรชัย’ หวั่นนำเข้าเนื้อหมูสหรัฐฯกระทบผู้เลี้ยงในประเทศ

On October 11, 2017
พล.อ.ฉัตรชัย-กรมหม่อนไหม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้(10ต.ค.) ยังไม่ได้มีการหารือเรื่องนำเข้าเนื้อสุกรและซากสุกรจากสหรัฐฯกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ชี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงสุกรจำนวนมากในประเทศ รวมถึงประชาชนด้วย เนื่องจากสหรัฐมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยง หากจะนำเข้า จำต้องมีการแก้กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่ห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงในอาหาร ส่วนกรมปศุสัตว์ มีกฎหมายห้ามการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสุกรด้วยเช่นกัน


You must be logged in to post a comment Login