ad222
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

ธปท.จับมือ15แบงก์ตั้งศูนย์ป้องกันภัยไซเบอร์โจมตี

On October 2, 2017
333

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่าปัจจุบันภัยคุกคามไซเบอร์ มีหลากหลายรูปแบบ สถาบันการเงินต้องยกระดับความร่วมมือในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ ซึ่ง TB-CERT จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล วิธีการป้องกัน หากมีสถาบันการเงินถูกโจมตี รวมทั้งต้องช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจ เรียนรู้เท่าทันต่อภัยคุกคามไซเบอร์ และปิดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งหากสามารถปิดช่องโหว่ และป้องกันได้จะลดความเสียหายได้มาก

ด้านนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่าภัยคุกคามไซเบอร์ที่พบมากที่สุด คือการฟิชชิง (Phishing)การหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลที่สำคัญ เช่น รหัสผ่าน บัตรเครดิต โดยส่งมาทางอีเมล์ อ้างตัวว่าเป็นสถาบันการเงิน โดยในแต่ละปีสามารถสกัดการฟิชชิงลดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ถึง 3,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีภัยไซเบอร์ ดีดอส ( D Dos) คือการโจมตีคอมพิวเตอร์โดยแฮกเกอร์ รวมทั้งมัลแวร์เรียกค่าไถ่ เป็นต้น ซึ่งภัยไซเบอร์เหล่านี้เคยโจมตีสถาบันการเงิน หากป้องกันได้จะเป็นลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวง ฉ้อโกง ซึ่งะเป็นประโยชน์กับประชาชน

ด้านนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่าการดำเนินการของ TB-CERT ครอบคลุมใน 4 ด้านได้แก่

1.เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์และแนวทางแก้ไข

2.สร้างมาตรฐานกลางด้านความมั่นคงปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีใหม่

3.กำหนดกระบวนการในการรับมือภัยไซเบอร์ในภาคการธนาคาร และจัดให้มีการซ้อมรับมือสม่ำเสมอ

4.ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้าน Cyber security โดยครอบคลุมทั้งการสร้างบุคลากรใหม่เข้าสู่ภาคการเงิน และพัฒนาบุคลากรของสถาบันการเงินให้มีความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งจะมีการดำเนินการต่อไปเพื่อยกระดับความพร้อมของสถาบันการเงินไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล


You must be logged in to post a comment Login