ad222
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

“ออมสิน”ปล่อยกู้สตรีทฟู้ดสูงสุด3ล้านดอก0.40-0.60บาท/เดือน

On September 21, 2017
333

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ร่วมกับองค์กรพันธมิตร 5 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร กรมอนามัย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ Thailand Street Food By GSB เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้และยกระดับผู้ค้าขายอาหารริมทาง และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยให้ได้มีโอกาสสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทางอาชีพ หวังเป็นกลไกสำคัญพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ จึงนำร่องซอยอารีย์สัมพันธ์เป็นแห่งแรก ภายใต้ชื่องาน “ช้อปเพลิน เดินชิม @ อารีย์” จัดต่อเนื่องเป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 21–30 กันยายน 2560 จากนั้นพร้อมขยายไปยังจังหวัดสำคัญ เพราะอาหารและวัฒนธรรมไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลก แหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงในทุกภูมิภาคทั่วประเทศภายในปีหน้า

สำหรับโครงการ Thailand Street Food By GSB ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ค้าขายตามหลักสุขอนามัยที่ดี ส่งเสริมโภชนาการที่เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับกรุงเทพมหานคร และในส่วนของต่างจังหวัดจะร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ เพื่อดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพอาหารทั้งทางด้านโภชนาการและรสชาติของอาหาร ขณะที่กรมอนามัยจะให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าขายอาหารริมทาง มีความรู้และดำเนินการให้ถูกหลักสุขอนามัย เพื่อประโยชน์ทั้งของผู้ค้าและผู้บริโภค และยังได้รับรองรสชาติความอร่อย โดยธนาคารออมสินร่วมกับรายการ กินเที่ยว อะราว เดอะ เวิลด์ พร้อมป้ายสัญลักษณ์รับรองรสชาติความอร่อยของอาหารที่ผ่านเกณฑ์ให้แก่เจ้าของกิจการเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความนิยมให้แก่ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมสังคมไร้เงินสดตามนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยการให้ร้านค้าติดตั้งคิวอาร์โค้ด รองรับการจ่ายเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกการรับ-จ่ายเงินทั้งผู้ค้าและผู้บริโภค ผ่านการชำระเงินด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด โดยใช้แอพพลิเคชั่น GSB Pay และ MyMo บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับชำระเงินทั้งบัตรเดบิต บัตรเครดิต รายได้จากการขายสินค้าจะเป็นประวัติทางการเงิน เพื่อขอกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายกิจการ ด้วยการให้สินเชื่อ Street Food วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ค้าริมทางหรือผู้ค้าในตลาดสดทั่วประเทศ ด้วยวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.40-0.60 บาทต่อเดือน ผ่อนชำระคืนได้นานสูงสุดถึง 10 ปี เพื่อให้รายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนและให้ปรับปรุงร้านค้าขยายกิจการ ชาวบ้านได้รับประทานอาหารที่สะอาด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยว

นายชาติชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากรัฐบาลเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยรับบัตรสวัสดิการผ่านแบงก์รัฐ ทั้งธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารกรุงไทยในสาขาต่างจังหวัด ในส่วนของธนาคารออมสินเตรียมพร้อมให้ประชาชนเดินทางมารับบัตรได้ โดยเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม หรือมอบอำนาจให้ลูกหลานหากเดินทางมารับด้วยตนเองไม่ได้ ในส่วนของออมสินมีประชาชนลงทะเบียนผ่านออมสิน 3.7 ล้านราย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 3.4 ล้านราย ในส่วนของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงจะเปิดให้รับบัตรได้ภายหลังในวันที่ 17 ตุลาคม เนื่องจากระบบการใช้มีบัตรใยแมงมุมเชื่อมโยงกับการขนส่งร่วมด้วย จึงรับบัตรช้ากว่าคนต่างจังหวัด แต่ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว


You must be logged in to post a comment Login