ad222
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

กรมสรรพสามิตยันภาษีใหม่ ราคาขึ้น 2%

On September 16, 2017
images

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า การบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้ในวันนี้ จะทำให้มีเม็ดเงินจากการจัดเก็บภาษีในอัตราใหม่เพิ่มขึ้นในภาพรวมร้อยละ 2 หรือประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท โดยมองว่าภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น จะไม่ทำให้ราคาขายปรับเพิ่มสูงจนเป็นภาระต่อประชาชน เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันในตลาดสูง

ยกตัวอย่าง ไวท์นำเข้า หากมีราคาเกิน 1,000 บาท จะมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 110 บาทต่อขวด ส่วนไวท์ที่มีราคาต่ำกว่า 1,000 บาท จะมีราคาลดลง 20-60 บาทต่อขวด ราคาสุรา หากเป็นสุราขาว จะปรับขึ้น 3.50 บาทต่อขวด แต่หากเป็นสุรากลั่นขนาดขวด 700 มิลลิลิตร 28 ดีกรี จะปรับขึ้น 8 บาทต่อขวด สุรากลั่น 40 ดีกรี ปรับขึ้น 30 บาทต่อขวด สุรานำเข้าที่มีราคาสูง ราคาจะปรับลดลง 2-20 บาทต่อขวด

ส่วนราคาเบียร์ กระป๋อง จะปรับเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อกระป๋อง และแบบขวด จะปรับขึ้น 2 บาทต่อขวด ส่วนราคาบุหรี่ ที่มีราคาต่ำกว่าซองละ 60 บาท จะปรับขึ้นประมาณ 4-15 บาทต่อซอง บุหรี่ที่มีราคาสูงกว่า 60 บาท จะปรับเพิ่มขึ้น 2-10 บาทต่อซอง โดยอัตราใหม่จะใช้จัดเก็บในช่วงเวลา 2 ปี และหลังจากนั้นจะใช้อัตราที่เท่ากันที่ ร้อยละ 40 เพื่อให้อุตสาหกรรมบุหรี่ได้มีเวลาปรับตัว

ขอบคุณภาพประกอบจาก-http://www.tnnthailand.com


You must be logged in to post a comment Login