ad222
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

รมต.เกษตรฯสั่งทำแผนลงทุนปี61 เน้นใช้เทคโนฯทำเกษตร

On September 13, 2017
พล.อ.ฉัตรชัย-กรมหม่อนไหม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี2561 กระทรวงฯได้วางแผนทำงานไว้ 15 แผนงานหลัก โดยสั่งทุกหน่วยงานในสังกัดจัดทำแผนงานที่มุ่งบูรณาการการทำงานกันอย่างแท้จริง กำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานลงพื้นที่การทำงาน เช่น การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่และมอบหมายให้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงฯจัดทำแผนบริหารจัดการงบลงทุนช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 ให้ชัดเจน เน้นทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะสินค้าหลักต่างๆ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และโคนม


You must be logged in to post a comment Login