ad222
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

รมต.คลังยันระบบคิวอาร์โค้ดปลอดภัย

On September 11, 2017
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในขณะนี้ระบบการชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดถือว่า มีความปลอดภัยสูงสุดและเป็นมาตรฐานที่ใช้ในหลายประเทศ ซึ่งในไทยสามารถใช้คิวอาร์โค้ดเดียวรับชำระได้จากผู้จ่ายทุกธนาคาร ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมแบบพร้อมเพย์ ในขณะที่ประเทศอื่นยังทำไม่ได้ ต้องใช้แอปพลิเคชั่นและคิวอาร์โค้ดของตนเองเท่านั้น การใช้คิวอาร์โค้ดจึงสะดวกสบาย ทางธนาคารได้ติดตั้งเครื่องและแนะนำวิธีการดูข้อมูลเงินเข้าบัญชีให้ผู้ค้า เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ค้า


You must be logged in to post a comment Login