ad222
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

อู่ทองจัดแสดงแสงสีเสียงกระตุ้นท่องเที่ยวชุมชน

On September 11, 2017
au

นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึงการจัดงาน the soul of ทวารวดี inspired by สุพรรณบุรี ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 02-16 กันยายน 2560 ณ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ว่า  การจัดกิจกรรมดังกล่าว  มุ่งหวังให้สุพรรณบุรี เป็นผู้นำในการพัฒนากิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้ไปยังชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ในพื้นที่กลุ่มจัหวัดภาคกลางตอนล่าง  1 และก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม  เพิ่มความเข้มแข็งตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

“สุพรรณบุรี จัดอยู่ในกลุ่มเมืองท่องเที่ยวทวารวดี  ประกอบด้วย 4 จังหวัดคือ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี มีโบราณสถานมากมายที่อยู่ในยุคทวารวดี มีวัฒนธรรม ประเพณีหลากหลาย ถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์   ทางธรรมชาติ ที่ผสมผสานกัน รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงสุขภาพ ที่มีอยู่จำนวนมากอีกด้วย”

ด้านนายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว the soul of ทวารวดี inspired by สุพรรณบุรี ความโดดเด่นของงาน อยู่ที่การจัดแสดง แสง สี เสียง (light&sound) อิงประวัติศาสตร์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ จ.สุพรรณบุรี ที่สื่อถึงมรดกทางวัฒนธรรมแหล่งอารยธรรมอันเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์นาวนานเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 ประกอบด้วย สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม ตั้งแต่ยุคทวารวดีจนถึงปัจจุบัน มีการประกอบแสงสีเสียงสวยงาม มีการใช้เอฟเฟ็คและเทคนิคพิเศษต่าง ๆ  มีฉากสมบูรณ์และร่วมสมัยที่สุดเพื่อให้ผู้ชมการแสดงได้รับ ความตื่นตาตื่นใจมากที่สุด

นอกจากการแสดงแสงสีเสียงแล้ว ภายในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มลาวครั่ง ลาวทรงดำ ลาวพวน ที่อาศัยอยู่ในจ.สุพรรณบุรี รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้า และอาหารการกินมากมาย เพื่อให้ผู้มาเที่ยวงานได้ช้อป ชิม แชะ สินค้าโอทอป  และชมนิทรรศการ สินค้ากลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง

ส่วนทางด้านความบันเทิง นายวิรัติ บอกว่า ก็จะมีดารา นักร้อง และดาวตลก ผลัดเปลี่ยนมาให้ความสุขกันทุกค่ำคืน อาทิ แช็ค ชุมแพง เจ้าของเพลงคำแพง เสรี รุ่งสว่าง  ฮาย ชุติมา (แชมป์ 10 สมัยจากรายการศึกวันดวลเพลง) อ๊อดโฟร์เอส เอกชัย ศรีวิชัย  ศรเพชร ศรสุพรรณ ฯลฯ ส่วนตลก ก็มีคณะดู๋ ดอกกระโดน คณะสีแพร สี่ดาว คณะผู้ใหญ่คำเกิ่ง เป็นต้น

au1


You must be logged in to post a comment Login