ad222
วันพฤหัสที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

“อลงกรณ์”ชี้ตั้งคกก.ปฏิรูปเป็นอำนาจของครม.

On August 13, 2017
333

นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ตาม พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ว่า การจะแต่งตั้งบุคคลไม่มีใครทราบล่วงหน้า เพราะเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม แต่หากพิจารณาจากความต่อเนื่อง สัดส่วน 1 ใน 3 ของบุคคลจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ได้รับโอกาสมาทำหน้าที่ต่อในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. จึงคาดการณ์ได้ว่าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่จะแต่งตั้งขึ้นนั้นจะเป็นไปอย่างหลากหลาย และเชื่อว่า จะมีอดีตสมาชิก สปช. และ สปท. รวมอยู่ด้วยเพื่อสานงานด้านการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว ไม่ว่าจะได้รับการทาบทามหรือไม่ ก็พร้อมทำงานเพื่อผลักดันการปฏิรูปประเทศต่อไป ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม

นายอลงกรณ์ บอกด้วยว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ที่ทำหน้าที่กำหนดภาพใหญ่ พิมพ์เขียวการปฏิรูปประเทศ แล้วส่งไม้ผลัดที่สอง ให้กับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. ที่ทำแผนการปฏิบัติการปฏิรูป และไม้ผลัดที่สาม คือ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ที่ต้องสร้างการปฏิรูปให้เกิดเป็นรูปธรรม แม้ว่ามีการกำหนดกระบวนการการติดตามการทำงานปฏิรูปโดยรัฐสภา และมีมาตรการจากเบาไปหาหนัก แต่การปฏิรูปที่ควรจะเป็นไม่ควรขึ้นอยู่กับการบังคับ แต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกันให้การปฏิรูปประเทศสัมฤทธิ์ผล


You must be logged in to post a comment Login