ad222
วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

อ่างทองจัดสิงหาพาแม่เที่ยวดึง5วัดดังมาเป็นจุดขาย

On August 9, 2017
DSCN4552-1

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยถึงการจัดงานอ่างทองเขาเล่าว่า สิงหาพาแม่เที่ยว ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2560 ณ วัดม่วง อ.วเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง และงานเที่ยวอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2560 ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น อ.เมืองอ่างทองว่า  การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอ่างทอง ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้ จ.อ่างทองเป็นจุดหมายปลายทางหรือ destination ของการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต

ผู้ว่าฯ กล่าวว่า สำหรับงานอ่างทองเขาเล่าว่า สิงหาพาแม่เที่ยว ที่วัดม่วงนั้น กิจกรรมสำคัญคือ นักท่องเที่ยวจะสามารถพาแม่สักการะหลวงพ่อใหญ่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเป็นสิริมงคล ในวัดยังมีการจำหน่ายสินค้าโอทอป ชมตลาดย้อนยุคชุมชน การละเล่นพื้นบ้าน หมู่บ้านท่องเที่ยว จำลองวิถีชีวิต ร้านค้าชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการโครงการพระราชดำริ เป็นต้น นอกจากวัดม่วง นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปไหว้พระที่วัดสำคัญอีก 4 แห่งของจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ หลวงพ่อโตวัดไชโยวรวิหาร หลวงพ่อขาววัดขุนอินทประมูล หลวงพ่อสดวัดจันทรังษี และหลวงพ่อพระนอนวัดป่าโมกวรวิหาร

ในขณะที่งานเที่ยวอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ในวันที่ 14 กันยายน พิธีเปิดงานภาคกลางคืนจัดให้มีดนตรีในสวน และจุดเทียนไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“ อ่างทอง เป็นเมืองเก่า มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามากมาย  ท่านสามารถพบเห็นได้ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้อ่างทองเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ  มีท้องทุ่งเขียวขจีไปด้วยนาข้าว และมากด้วยอาหารการกิน มีให้กิน เที่ยว-ช้อปครบวงจร”

ด้านนางสาวรุ่งลัลนา กีรติกุลธนาวัฒน์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จังหวัดอ่างทอง ได้จัดงานจำหน่ายสินค้าและรณรงค์การบริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย ภายใต้ชื่องาน กินขนม ชมตลาด 100 ปีสีสันอ่างทอง ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณตลาดศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ โดยคัดสรรสินค้าเด่น อาหารอร่อย ชมขนมโบราณเลื่องชื่อ สินค้าแปรรูป อันเกิดจากการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรในชุมชนสร้างสรรค์เป็นสินค้า ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกช้อป ชิม ชมในบรรยากาศของตลาดชุมชนเก่าแบบผสมผสานไทยจีน  และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม อาคาร บ้านเรือนที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2550 พร้อมทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทย-จีน อาทิ การแสดงชุดโฆมโรงจีนตอกดอกไม้ กลองยาว ดนตรีโฟด์ซอง ฯลฯ


You must be logged in to post a comment Login