ad222
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

คลังเผยหนี้สาธารณะคงค้างเดือนมิ.ย.อยู่ที่41.54ของจีดีพี

On August 9, 2017
333

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ เปิดเผยว่า หนี้สาธารณะคงค้างวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีจำนวน 6,185,431.38 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,759,892.16 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 967,318.90 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 441,735.78 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 16,484.54 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าหนี้สาธารณะคงค้างลดลงสุทธิ 162,393 ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) สิ้นเดือนมิถุนายน 2560 คิดเป็นร้อยละ 41.54 ของจีดีพี ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ร้อยละ 42.90

สำหรับหนี้สาธารณะคงค้างสิ้นเดือนมิถุนายน 6,185,431.38 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หนี้ในประเทศ 5,875,670.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.99 และหนี้ต่างประเทศ 309,760.63 ล้านบาท หรือประมาณ 9,154.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 5.01 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด และหนี้สาธารณะคงค้างแบ่งตามอายุคงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาว 5,549,468.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.72 และหนี้ระยะสั้น 635,962.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.28 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด


You must be logged in to post a comment Login